lokacija ljubljana, slovenija datum 2010 program poslovno naročnik -
površina 32,500 m2 cena - tip natečaj status -
Nov poslovni objekt za operativne dejavnosti

Postavitev in videz stavbe odražata vizijo in poslanstvo podjetja ELES. Tako arhitekturna zasnova kot načrtovanje instalacij izhajata iz vse učinkovitejše potrošnje energije in uporabe alternativnih virov energije, kar je vodilo do ogljično nevtralnega načrta. Meritve so pokazale, da je povprečno 187 dni v letu sončnih, kar ponuja možnosti za izkoriščanje in zajetje sončne energije, ki se nato porabi za ogrevanje objekta in toplo vodo. Upoštevajoč zasnovo in namembnost objekta ter povprečno letno količino padavin, 1402 mm na leto, je bilo smiselno predvideti zajetje deževnice, ki se uporabi za sanitarno vodo, zalivanje in pranje avtomobilov.

Načrtovanje energetskega sistema daje prednost izkoriščanju obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija ter rabi lokalnih virov za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Zato zasnova upošteva lokalne vire, kot so podtalnica (za neposredno ogrevanje in hlajenje), veter (naravno prezračevanje) in sonce (naravna osvetlitev), ter predvideva uporabo sončne energije, uporabo deževnice in vnovično rabo odpadnih voda. Vsi prezračevalni sistemi omogočajo samodejno uravnavanje in nadzor kakovosti zraka v posameznem prostoru glede na zasedenost. Prezračevalni sistemi so povezani s centralnim nadzornim sistemom. Energetska učinkovitost se kaže na zunanjosti, kjer je streha s sončnimi paneli, in v notranjosti, kjer je v atrijih zelenje. Zunanje sončne membrane, ki proizvajajo energijo, opredeljujejo značaj stavbe. Narejene so iz sončnih panelov, izolacije in aluminijskih plošč.

Zasnova stavbe je moderna, racionalna in temelji na uporabi naravnih materialov. Delavnice v montažnih betonskih halah. Objekt je zasnovan kot kampus oziroma nekakšno miniaturno mesto, ki jasno odraža poslanstvo in dejavnost podjetja ter ustvarja pozitivno delovno okolje. Načrt predvideva tudi potek gradnje. V prvi fazi gradnje je videz objekta že oblikovan kot zaključena celota, zato se lahko druga faza nadaljuje kadar koli. Zunanje membrane izažajo značaj stavbe in družbe, hkrati pa tudi proizvajajo električno energijo. Uporabljeno število plošč proizvede dovolj energije za drugo fazo gradnje.

Velikost zemljišča omogoča, da je mogoče vsak program umestiti v svojo enoto oziroma oddelek, ki jih povezujejo atriji ter povezovalni mostovi na različnih predelih. Atriji omogočajo notranje prezračevanje notranjih prostorov ter dovajajo naravno svetlobo, hkrati pa vnašajo element narave in zelenja, kar ustvarja prijetno vzdušje.          

  OFIS arhitekti
Rok Oman
Špela Videčnik
Janez Martinčič
Katja Aljaž
Janja del Linz
Andrej Gregorič
Sergio Silva Santos
Marco Mazzotta
Grzegorz Ostrowski