lokacija ljubljana, slovenija datum 2000 program javno / mešano client mesto ljubljana
površina 4,000 m2 cena - tip natečaj (omemba) status -
Parkirna hiša s 1.200 parkirnimi mesti in 4.000 kvadratnih metrov javnih programov se nahaja na območju bolnišnice mesta.
Štiri od osmih nadstropij so pod zemljo. Objekt stoji na neprekinjenem pobočju z rahlim naklonom.
Natečajni pogoji so zahtevali 1.100 parkirnih mest in skoraj nobenega javnega urbanega programa.
Za parcelo in obliko ter višino objekta veljajo zelo stroga urbanistična pravila.
Za zunanjo lupino projekta so značilne izbokline, notranja pa upošteva vožnjo oziroma krmiljenje avtomobilov.
Med obema lupinama se nahajajo podporne storitve.
Vhodna klančina v garažo je rahlo nagnjena, parkiranje pa poteka pravokotno na klančino. Izhodna klančina je hitra spirala.
V skladu z urbanističnim načrtom in neopredeljenimi natečajnimi pogoji je natečajni projekt predlagal več vrst javnega programa na pasovih ob glavni ulici.
Lupina objekta je narejena iz vzporednih kovinskih pasov, ki na fasadi tvorijo sistem za senčenje in zaščito pred dežjem in zavijajo v stopničasto streho na vrhu.
Objekt omogoča umestitev panelov, ki si sledijo cik-cak, tako da so dobro vidni voznikom in potnikom v mimovozečih avtomobilih.
Komercialni paneli in mimovozeči avtomobili dinamično poudarjajo lupino stavbe.
Ponoči jo dodatno dinamično osvetljujejo avtomobilske luči, predvsem na vogalu, kjer se avtomobili spuščajo po klančini. Fasadne elemente je mogoče zlahka zamenjati z oglasnimi zasloni z izmenjujočimi slikami.
Glede na horizont potnikov v mimovozečih avtomobilih omogoča lomljena fasada največjo izpostavljenost panelov.
  OFIS arhitekti :
Rok Oman
Špela Videčnik