lokacija ljubljana, slovenija datum 2010 program poslovno / javno / stanovanja naročnik ST hammer
površina 32,800 m2 cena - tip natečaj 2. nagrada status -
NOVA MESTNA ZNAMENITOST

Vabljen mednarodni natečaj - 2010_druga nagrada

Projekt predlaga dve plasti volumnov, ki vključujejo mešan program, razdeljen na:
osnovni volumen z javnim programom in pisarnami
višja nadstropja s stanovanji
Stolpni del se dviguje in spušča v skladu z gabaritnimi možnostmiin ustvarja terasaste vrtove.
Javni osnovni volumni so razdeljeni tako, da ustvarjajo odprte trge, zunanjo ploščad z javnim programom in pisarnami.
Komunikativni, svetli, fluidni in lahko dostopni prostori nudijo lep razgled in povezanost z okolico: trgom Strenia, parkom in cestami.

OSNOVNA KOCKA MODULARNE MREŽE VELIKOSTI 10x10 - PRILAGODLJIVOST
Oba volumna sta razdeljena na module tlorisa 10 x10 metrov.
Gre za najučinkovitejšo zasnovo z modularno mrežo, ki omogoča umestitev vseh programov (stanovanjskega, javnega, pisarniškega, servisnega in garaže), v skladu s katero so organizirani tudi fasadni paneli in instalacijski jaški.
Taka zasnova omogoča fleksibilno načrtovanje in volumne, ki se lahko prilagajajo zahtevam trga ali investitorja.

EKONOMSKA IN OPERATIVNA IZVEDLJIVOST
Predlog temelji na zahtevanih površinah, navedenih v natečajni dokumentaciji.
Zaradi modularne mrežne zasnove je razporeditev programa prilagodljiva in spremenljiva. Modularna mrežna struktura se ponovi tudi v stanovanjskem delu, javnih prostorih in pisarnah, zato je programe mogoče spreminjati ali jih vpeljevati glede na potrebe trga ali investitorja.
Razporeditev vertikalnih jeder omogoča različne organizacije tlorosov ter kombiniranje pisarn oziroma različnih programov na enem ali več nadstropjih.
Mreža omogoča tudi preprosto določitev površin za lizing in prodajo.

ZUNANJA PLOŠČAD
Zunanja ploščad povezuje vse programe. Delno pokrit prostor je lahkoten, fluiden in zračen, z razgledom na park in ulice, in dobro dostopen z vseh vhodov v kompleks, cest in parka. Plošča ustvarja svetel in komunikativen zaščiten zunanji prostor.

Pokrita javna ploščad v pritličju: 7,400 m2
Odprta javna ploščad v pritličju: 7,600 m2
Internal office garden: 1,000 m2
Trg Strenia: 6,200 m2
Vrtovi na različnih ravneh: 9,200 m2

Na zahodnem delu je stolp, ki sega do 60 metrov visoko in ima 18 nadstropij.

OSNOVA STAVBE – JAVNO IN POSLOVNO
Stavbna osnova ima štiri nadstropja in tri skupine programa.
Trg Strenia obsega posamezna volumna z galerijo in knjižnico.
Nadstropja so načeloma visoka štiri metre neto v pritličju in tri metre v zgornjih nadstropjih.
Nekateri prostori imajo dvojno višino 6,5 metra. Tloris in struktura obeh volumnov sta prilagodljiva, kar omogoča različne programe, med drugimi pisarne, prostore za zdravstvene storitve, trgovine in druge storitve. Pritličja so povezana z zunanjo ploščadjo in omogočajo kombinacije programov, na primer galerijske trgovine in kavarne z recepcijo, vhodno avlo in razstavnimi prostori.

Volumen in oblika stavbe upoštevata preprosti pravili: volumen je določen z mestnimi predpisi (stavba višine 60 m) in temelji na mreži 10x10 m.
Further on given program is distributed: public program in the base and housing on top.
Osnovna celica je razdeljena še na tri volumne.
Ob trgu Strenia sta knjižnica in galerija. V tretjem volumnu je pisarniški program z notranjim atrijskim vrtom.
Rezanje volumnov ustvarja zračno in dinamično ploščad, ki omogoča pretok peščev.
Najvišja nadstropja: stolp se od najvišje višine postopoma znižuje s terasami, na katerih so vrtovi velikosti 100 m2, ki stanovalcem nudijo dodatno kakovost bivanja, zelen zunanji prostor z naravno svetlobo in prezračevanjem.

KNJIŽNICA IN GALERIJA
Knjižnica in galerija sta med sabo povezani s tekočimi ali navadnimi stopnicami. Dostop z dvigali je ločen za zaposlene in javnost.
Zaradi modularnosti je tloris mogoče preprosto prilagajati podrobnejšim zahtevam naročnika, ki bo določen pozneje.

PISARNE
Pisarne so razporejene okrog notranjega parka, zato imajo vsi prostori zelo veliko naravne svetlobe in naravnega prezračevanja.
Dostop je s štirih jeder. Oblika in razporeditev jeder omogočata prilagodljivo zasedenost.
Eno nadstropje, ki se lahko zasnuje v različne enote, si lahko deli več lastnikov.
V primeru večjih podjetij so lahko nadstropja tudi povezana horizontalno ali vertikalno na več ravneh.
Oblika in načrtovanje stavbe predvidetava različne organizacije nastropij: velike pisarniške površine za več oseb ali manjše enote za eno ali dve osebi, semirske in sejne sobe, ipd.

VERTIKALNA JEDRA
Šest vertikalnih jeder je razporejenih glede na dostopnost programa in pravila o požarni zaščiti.
V vsakem jedru so štiri dvigala, dva za stanovalce in dva za javnost. Vsi programi si delijo požarne stopnice.
Dostop do stopnic in dvigal je omejen tako, da nepovabljeni gostje ne morejo stopiti v stanovanjski del ali določeno poslovno enoto.
Vsa dvigala se ustavijo na nadstropju 0 in v kleti.
Na zgornjih nadstropjih se dve dvigali ustavljata v stanovanjskem delu, dve pa v poslovnem.
Vhodi v dvigala se lahko prilagodijo potrebam ali odpirajo samo s kartico.
Poslovni in javni vhod v dvigala je iz recepcije/vhodne avle.
Vhodi v dvigala, ki peljejo v stanovanjski del, so ločeni in se nahajajo pri vhodi za stanovalce.

STANOVANJA
Na osnovi je 13 nadstropij stanovanj. Manjše stanovanjske enote so na spodnjih treh nadstropjih.
Ta del ima zeleno streho, kjer so skupen vrt in zasebne terase.
Zaseben vrt, na katerem je zunanje območje za rekreacije, je povezan s prostori za velnes, fitnes, savno in bazen.
Dostop do parka imajo samo stanovalci in obiskovalci fitnesa.
Deset najvišjih nadstropjih se dviga v terasah. Najvišja nadstropja nudijo enako kakovost kot hiše z vrtom, mogoče pa je zasnovati stanovanja različnih vrst in oblik. V skladu z modularnim mrežnim tlorisom se lahko stanovanja delijo in združujejo, kar omogoča prilagodljivo razporeditev.
Vsa stanovanja imajo zunanje površine (ložo, teraso ali vrt), velika panoramska okna z zunanjimi senčili in privlačno razporeditev prostorov.
Stanovanja imajo velike dnevne sobe ter velike spalnice s povezanimi kopalnicami.
Ker se volumni stopnjujejo s terasami, je večina stanovanj kotnih, torej imajo okna na dveh ali celo treh straneh. Tako dobijo veliko sončne svetlobe, lepe razglede in dostop do svojega vrta. Stanovanja nudijo podobno kakovost življenja kot vile z zasebnimi vrtovi in izjemno udobje. Poleg tega so v novem mestnem središču, imajo neposreden dostop iz garaže, neposreden dostop do velnesa in trgovin, ki so v spodnjih nadstropjih, zaradi višine pa tudi spektakularen razgled, sončno svetlobo in občutek varnosti.
Predlagamo, da se najvišje nadstropje uporabi za javen program, na primer restavracijo, fitners ali velnes, vendar ga je mogoče zlahka spremeniti v stanovanja.

ZASNOVA - JUŽNI DEL
Južni del ima podobno zasnovo: osnovo in strešne terase do višine 27 metrov.
V pritličju je javni program (trgovina, trgovina z medicinskimi pripomočki, lekarna) in vhodne avle.
Tri nadstropja stavbne osnove so zdravstveni centre. Prostori so prilagodljivi in razporejeni tako, da omogočajo različno organizacijo. Prostore je mogoče oddati različnim najemnikom, ki si delijo skupne prostore, lahko pa je tudi ena sama klinika, ki ponuja različne storitve, na primer medicino športa, oftamološke preglede, fizioterapijo, plastično kirurgijo, zobozdravstvene storitve, ipd.
Klinika ima lahko tudi kirurški oddelek in postoperativno enoto za intenzivno nego.
Na najvišjih štirih nadstropjih so stanovanja. Manjše enote so v nižjih nadstropjih.
Večina enot ima terasaste vrtove in se odpira na dve ali tri strani.
Položaj in oblika teras omogoča odprta poglede, veliko sonca in svetlobe ter naravnega prezračevanja.
Na ravni 0 je ploščad s notranjim vrtom, ki je zračna in omogoča pretok pešcev ter dostop do drugih delov kompleksa.

GARAŽE IN PROMETNA UREDITEV:
Oba volumna imata dva podzemna nivoja, ki sta povezana z ulico, kjer se nahajajo parkirišča, shrambe in tehnični prostori.
V garažo vodita dve vstopni oziroma izstopni klančini, ena ob južnem in druga ob zahodnem delu.
Vsa vertikalna jedra s stopniščem in dvigali so dostopna z garaže. Vhod za obiskovalce, zaposlene in najemnike je mogoč s kartico.
Dostop za javnost je s trga Strenia.
Garaža je načrtovana tako, da se lahko gradi v dveh delih (zahodni in južni) ter po stopnjah.

Garaža:
Bruto površina: 48,200 m2
Št. parkirnih mest: 1,650
Št. shramb: 222

TRAJNOSTNOST – “ZLATA” KATEGORIJA V SKLADU S STANDARDOM LEED
Osnovna trajnostna načela narekujejo volumen stavbe.

Stanovanja in terase:
Zaradi teras imajo stanovanja veliko dnevne in sončne svetlobe in naravnega prezračevanja.
Vsako stanovanje se odpira na dve ali tri strani in ima zunanja senčila, ki omogočajo najučinkovitejšo zaščito pred soncem ter ustvarjajo zasebnost.
Velike terase z bujnim rastjem poleti hladijo. Za zaščito pred dežjem in soncem bodo imela odstranljivo platneno streho.
Manjše stanovanjske enote imajo lože, ki imajo podoben učinek kot terase ob večjih stanovanjih. Tudi te enote imajo zunanja senčila.

Pisarne:
Pisarne in zdravstveni center se nahajajo okrog notranjega dvorišča/parka, kar prostorom dovaja naravno svetlobo in prezračevanje ter ustvarja prijazno in ekološko delovno okolje.
Razporeditev vertikalnih jeder omogoča različne inačice in prilagodljivost tlorisov.

Zunanji prostori:
Na ravni +0 je ploščad zračna, odprta, z naravno svetlobo in omogoča pretok pešcev in dobro orientacijo.
V kombinaciji z zelenimi poudarki in vodo ustvarja prijetno in prijazno okolje.
Zelene strehe, vrtovi in terase omogočajo neposreden stik z okoljem vsem - stanovalcem, zaposlenim in obiskovalcem - ter prispevajo k prijaznemu, zelenemu kakovostnemu bivalnemu okolju.

Kompakten volumen in mešanica programov
Kompakten volumem in mešanica programov, ki združuje bivsanja, delo in servisne storitve, zminimalizira potrebe po transportu.
Kompakten volumen ima nizko potrošnjo energije in zmanjšuje energijsko potratnost.
External shading and textile removable roofs above gardens produce maximum sun-protection.

Razmerje bruto/neto
Neto površina za prodajo/oddajo je glede na bruto površino racionalna in visoka ter omogoča luksuzno raven bivanja, ki ga želi ponujati stavba.

Različni uporabniki si delijo stopnišča, dostop do katerih je mogoče nadzorovati s kartico.
Predlagamo kolesarnico, garderobo in garažne prostore za električne in pametne avtomobile.
Predlagamo dve parkirni mesti na stanovanje. Izbrano bo rastlinje, ki ne zahteva dodatnega zalivanja.
Predlagamo zbiranje deževnice za vnovično uporabo ter vgradnjo stranišč in prh z nizko porabo vode.
Na nekaterih strehah in površinah predlagamo uporabo fotovoltaičnih panelov.

MATERIALI
Ker volumni tvorijo edinstveno obliko, so lahko materiali, uporabljeni za fasado, preprosti.
Stavbna osnova je zastekljena: gre za kombinacijo prozornega stekla in notranjih senčil.
Steklo je svetlo obarvamo z vmesno laminirano kovinsko mrežo. Raster fasade je 1,00 m in modularen tako v pisarnah kot stanovanjih.
Raster omogoča različne razporeditve sten za fasado
Fasada na stanovanjskem delu ima velika panoramska drsna okna z zunanjo senčitvijo (srebrnimi aluminijastimi perforiranimi senčniki).
Odstranljive strehe iz blaga (tende) bodo zakrivale vrtove.
Pisarniški prostori imajo dvojno višino in spuščen strop, kar o mogoča izjemno prilagodljivost organizacije tlorisa.
Tla na terasah so lesena, les in kamen pa sta uporabljena tudi v stanovanjih. V pisarnah so zaključna tla lesena ali iz tekstila.

 

 

 

  OFIS arhitekti:
Rok Oman
Špela Videčnik
Janez Martinčič
Janja Del Linz
Katja Aljaž
Andrej Gregorič
Kasia Bernatek
Cristian Gheorghe

Statika:
Jaka Zevnik, ELEA iC d.o.o.,

Strojne inštalacije:
ISP d.o.o.

Elektro inštalacije:
Eurolux d.o.o.

Leed:
Dan Kazachki, AIA, LEED AP, CSI, CCCA, Texas, USA

površine :
Pokrite javne površinein ,pritličje: 7.400
Odprte javne površinein , pritličje: 7.600
Notranji poslovni vrt: 1.000
Strenia trg: 6.200
Vrtovi na različnih nivojih: 9.200

Naročnik:
S.T. Hammer d.o.o.